Vluchtprogramma snelheidsvluchten

Hieronder vindt u het vluchtprogramma voor de snelheidsvluchten van het komende seizoen.

Mogen we uw aandacht voor volgende belangrijke aanpassingen en nieuwigheden:

  • Zoals voorgaande jaren blijven we met BOD Mechelen & Rode Duiver Bonheiden een samenspel vormen op de vitesse vluchten.
  • Een belangrijke verandering is dat al deze wedvluchten slechts op één locatie, nl. het intekenlokaal van de Rode Duiver, “Hoekskesvrienden” Berlaarbaan 35 te 2860 St.Kat.Waver ingekorfd zullen worden.
  • In navolging van vorig seizoen zal er ook dit jaar voor de snelheidsvluchten op afspraak ingekorfd worden. Deze regeling heeft enkel maar voordelen : men vermijdt ellenlange wachtrijen tijdens drukke periodes en de algemene organisatie vaart er goed bij. Voor een goed verloop vragen wij een telefoontje met de verantwoordelijke van BOD Mechelen te plegen de vrijdag voor je eerste inkorving. Zodoende krijg je je vaste uur van inkorving voor de rest van het seizoen mee.
  •  Er zal een snelheidskampioenschap en criterium voor oude duiven (oude en jaarse in één prijskamp) gespeeld worden. De punten van Quiévrain(10vl) en Noyon(10vl) zullen samengeteld worden en de snelheidskampioen bepalen. Het aantal Quiévrain en Noyon vluchten tellende voor dit kampioenschap werd gelijkgeschakeld. (nl.10). Het jonge duivenprogramma blijft grotendeels behouden.
  • Evenwel zullen de Quiévrain en Noyon kampioenschappen & criteria voor jonge duiven dit jaar allebei eindigen op 4 september. De regionale prijskampen Noyon van 21 aug t/m 4 september zullen dus ook meetellen. Tijdens deze 3 weken spelen we dus grote regionale wedvluchten vanuit Noyon. Jonge en oude duiven vliegen op aparte uitslag. Dubbelingen zijn niet toegelaten. Hoge waarborgen zijn hierbij verzekerd voor beide categorieën.
  • Onze regionale weekspelen vanuit Quiévrain zullen op woensdagen 7,14 en 21 september plaatsvinden. Jonge en oude duiven vliegen net als vorig jaar op aparte uitslag met gratis dubbeling van de jonge bij de oude duiven. Ook hier zijn hoge waarborgen verzekerd.
  • Het RMC werd mits een paar aanpassingen ook in ons programma 2022 opgenomen.
  • Bij uitgestelde lossingen op zondag komen de prijskampen WEL in aanmerking voor onze kampioenschappen, criteria, asduiven en gratis prijzen. Waarborgen blijven gelden, ook voor onze weekspelen vervallen deze niet meer.
  • De vaccinatieattesten dient men aan de inkorftafel af te geven bij de eerste inkorving van de desbetreffende categorie. Dit om onnodige boetes ten aanzien van ons te vermijden.
  • De UNIKON gebruikers dienen hun systemen van nieuwe software te laten voorzien voor aanvang van het vliegseizoen!!! Huidige versie kent het jaar 2022 niet!!!
Deze brochure is louter informatief en niet bindend om aanspraak te maken op eventuele trofeeën, geldprijzen, en dergelijke. Druk, spel-zet-of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging behoudt zich ten allen tijden het recht om aanpassingen door te voeren aan de vluchtkalender, kampioenschappen, nevencompetities,… en dit met betrekking tot vluchtdata, lidgelden, berekeningswijze kampioenschappen, asduiven,…