1922

6 februari 1922: een toevallige bijeenkomst tussen pot en pint gaf aanleiding tot het stichten van “De Zuiderbond” met als:

 • voorzitter: Dhr. Schippers
 • secretaris: Dhr. Schellekens
 • schatbewaarder: Dhr. Van den Avondt
 • commissarissen: Dhr. Verreet, Dhr. Meyers en Dhr. Rombauts

Het café waar dit bestuur “De Zuiderbond” stichtte, was gelegen op de hoek van de Dyle Hoogbrug – Zoutwerf – Guldenstraat.

Dhr. Sermeus Albert was hier café-uitbater en fungeerde vele jaren als uitmaker van “De Zuiderbond”.

De vereniging werd geverifieerd door politiecommissaris De Hoofs op 2 maart 1922.

1940-1945

Weinig of geen gegevens meer teruggevonden tot na de tweede wereldoorlog.

1947

Na de oorlog bevond Het lokaal van “De Zuiderbond” zich in Cafe “De Halm” op de Graanmarkt 10 te Mechelen.

Bellinckx Jozef was toen lokaalhouder en vervoerder van de vereniging.

Vele jaren vervoerde hij met zijn eigen wagen de duiven van “De Zuiderbond” naar Halle en Quievrain.

1948

In 1948 zag het bestuur er als volgt uit:

 • voorzitter: Dhr. Peeters Alfons
 • secretaris: Dhr. Rombouts Filip

1955

In dit jaar veranderde “de Graanmarkt” te Mechelen van naam en werd “de Korenmarkt”.

Hierdoor kreeg ook “De Zuiderbond” een nieuw adres: nl. Korenmarkt 10.

1963

Dhr. Peeters Alfons neemt na 15 jaar (1948-1963) afscheid als voorzitter van “De Zuiderbond” .

1965

Dhr. Swinnen Rik neemt de functie van voorzitter op zich.

Het bestuur werd toen gevormd door:

 • voorzitter: Dhr. Swinnen Rik
 • secretaris: Dhr. Rombouts Filip

1971

Dhr. Rombouts Filip neemt na 23 jaar (1948-1971) afscheid als secretaris van “De Zuiderbond”.

1972

Dit jaar vierde “De Zuiderbond” zijn 50 jarig bestaan en mag de titel “Koninklijke” voeren.

Deze titel werd in opdracht van Koning Boudewijn, door zijn toenmalig kabinetschef André Molitor uitgereikt.

Vanaf nu draagt onze vereniging de naam: “Koninklijke Zuiderbond”.

Dhr. Rochtus Louis neemt de functie van secretaris op zich.

Het bestuur werd toen gevormd door:

 • voorzitter: Dhr. Swinnen Rik
 • secretaris: Dhr. Rochtus Louis

1976

Dhr. Goyvaerts Jozef neemt de functie van regelaar op zich.

1985

Dhr. Swinnen Rik wordt gevierd als 20 jaar voorzitter.

1988

Dhr. Rochtus Louis neemt ontslag als secretaris.

Een nieuw bestuur werd gevormd:

 • voorzitter: Dhr. Swinnen Rik
 • secretaris: Dhr. Peeters Jean
 • schatbewaarder: Dhr. Verschueren Willem

Wegens ziekte werd voorzitter Dhr. Swinnen Rik bijgestaan door Dhr. Peeters Jean, waardoor het dagdagelijks bestuur bestond uit:

 • waarnemend voorzitter: Dhr. Peeters Jean
 • waarnemend secretaris: Dhr. Sterckx Marcel
 • schatbewaarder: Dhr. Verschueren Willem

1991

Café “De Halm” op de Korenmarkt 10 te Mechelen sluit zijn deuren.

“De zuiderbond” verhuist van de binnenstad, naar de ring van de stad en vind zijn nieuwe thuishaven in Cafe “T Sas” bij Monique, Hanswijkstraat 84, te Mechelen.

1992

Dhr. Peeters Jean en Dhr. Verschueren Willem nemen ontslag als secretaris en schatbewaarder van “De Zuiderbond”.

Een nieuw bestuur was in de maak:

 • voorzitter: Dhr. Swinnen Rik
 • secretaris: Dhr. Sterckx Marcel
 • schatbewaarder: Dhr. Fôret Jules

1993

Dhr. Swinnen Rik neemt afscheid van het leven na 28 jaar voorzitterschap.

1994

Een nieuw bestuur werd gevormd:

 • voorzitter: Dhr. De Wit Jan
 • secretaris: Dhr. Sterckx Marcel
 • schatbewaarder: Dhr. Forêt Jules
 • commissarissen: Dhr. De Swert Henri, Dhr. Lufin Alfons en Dhr. Verschueren Willem
 • regelaar: Dhr. Goyvaerts Jozef

1995

In samenspel met andere Mechelse duivenverenigingen mag “De Zuiderbond” als inkorflokaal voor het samenspel Hafo Lier hun liefhebbers de halve fondvluchten aanbieden.

1996

Naast Dhr. Goyvaerts Jozef (hoofdregelaar) neemt Dhr. Van Rompuy Louis de functie van regelaar mee op zich.

1997

Zaterdag 13 december 2005 werd het 75-jarig bestaan van de “De Zuiderbond” gevierd met een feestmaal.

Tijdens dit gebeuren werd Dhr. Verschueren Willem gehuldigd als 50 jarig lid van de K.B.D.B. door de secretaris Dhr. Cambré Roger van de provinciale bestuursraad Antwerpen.

Door het grootte succes van de halve fondvluchten krijgt het samenspel, waar “De Zuiderbond” deel van uit maakt, de goedkeuring van het provinciaal bestuur van de K.B.D.B om los van het samenspel Hafo Lier de halve fondvluchten aan te bieden aan zijn liefhebbers. Dit gebeurt onder de naam “Hafo Tussen Vaart, Zenne & Nete”.

2003

Vanaf dit jaar mogen we als inkorflokaal fungeren voor de fondvluchten.

Dit slechts in beperkte mate, nog niet alle fondvluchten mogen we aanbieden aan onze liefhebbers.

2004

Ook de technologie maakt zijn intrede in de duivensport.

Elektronisch constateren is een feit. Ook “De Zuiderbond” weet zijn plaats te veroveren op het internet.

Dit jaar kunnen we onze liefhebbers alle vluchten aanbieden van Quievrain tot Barcelona.

2005

Dhr. De Wit Jan neemt na 11 jaar (1994-2005) ontslag als voorzitter van “De Zuiderbond”.

2006

Een bestuur werd gevormd:

 • waarnemend voorzitter: Dhr. Sterckx Marcel
 • secretaris: Dhr. Sterckx Marcel
 • schatbewaarder: Dhr. Forêt Jules
 • adjunct-schatbewaarder: Dhr. Sterckx Laurens
 • hoofdregelaar: Dhr. Goyvaerts Jozef

2007

In al die jaren is de duivensport sterk veranderd.

Na 85 jaar staan we er nog steeds.

Vandaag de dag werken we met een hele ploeg  aan “De Zuiderbond”.

Jaar in, jaar uit zorgen we voor een mooi duivenspel voor onze leden en liefhebbers.

Nog steeds kunnen we onze liefhebbers alle vluchten van Quievrain tot Barcelona aanbieden.

Een moeilijk duivenseizoen dat stevig te lijden had onder de pseudovogelpest in Europa en de rest van de wereld.

Afgelaste vluchten en aangepaste vluchtprogramma’s waren jammer genoeg niet weg te denken.

Ook al was het een moeilijk seizoen, toch mag “De Zuiderbond” dit jaar 5 provinciale overwinningen op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2008

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door:

 • voorzitter: Dhr. Sterckx Marcel
 • secretaris: Dhr. Sterckx Laurens
 • schatbewaarder: Dhr. Forêt Jules
 • adjunct-schatbewaarder: Mevr. Hendrickx Maria
 • hoofdregelaar: Dhr. Goyvaerts Jozef

Ook dit jaar mag “De zuiderbond” 4 overwinningen op de fondvluchten op zijn palmares schrijven, waaronder 3 provinciale en 1 internationale (Euro-regio) overwinning.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2009

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door:

 • voorzitter: Dhr. Sterckx Marcel
 • secretaris: Dhr. Sterckx Laurens
 • schatbewaarder: Mevr. Hendrickx Maria
 • hoofdregelaar: Dhr. Goyvaerts Jozef

Ook dit jaar mag “De zuiderbond” 2 overwinningen op de Provinciale fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2010

Ook dit jaar mag “De zuiderbond” 1 overwinning op de Provinciale fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebber die dit verwezenlijkt heeft.

2011

Dhr. Goyvaerts Jozef overlijdt op 6 april 2011. Hij fungeerde 35 jaar lang als regelaar voor “De Zuiderbond”.

2013

Dit jaar mag “De zuiderbond” 1 provinciale overwinning op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2015

De winter van 2015 was een woelige periode op sportief en lokaal vlak.

Na jaren samenspel, loopt de samenwerking met de vereniging(en) uit Sint-Katelijne-Waver op de snelheidsvluchten af.

Vanaf 2016 worden de snelheidsvluchten samen met B.O.D. Mechelen ingericht.

Het café sluit zijn deuren na een lange ziekteperiode van onze vertrouwde lokaalhoudster.

Verhuizen of niet? We staan voor een periode van zoeken naar een nieuwe locatie voor onze vereniging.

2016

Na een onzekere winterperiode starten we het nieuwe seizoen in onze oude vertrouwde locatie: café ‘t Sas.

Er is een overeenkomst met de nieuwe uitbaters van café ‘t Sas, waardoor we niet hoeven te verhuizen.

​We mogen dit jaar 2 prachtige overwinningen op de fondvluchten op ons palmares schrijven. Eén interprovinciale en één nationale overwinning.

​Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

Einde duivenseizoen 2016 betekent ook voor onze vereninging einde contract. De nieuwe uitbaters van café ‘t Sas zeggen na één jaar de samenwerking op met onze vereniging. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor onze vereniging kan beginnen.

2017

Een nieuwe locatie vinden voor een duivenvereniging is geen makkie. Vaak stuiten we op een negatief antwoord. Na zoeken en onderhandelen vinden we zeer bereidwillige en positief geëngageerde uitbaters die onze vereniging een onderdak wensen te geven. De zoektocht naar een nieuwe locatie is voorbij.

“De zuiderbond verhuist van de ring van de stad naar buiten de stad en vind zijn nieuwe thuishaven in Café Beneden Den Berg, Veldstraat 2, te Muizen-Mechelen.

2018

Een vertrouwd gezicht van onze vereniging neemt afscheid door ziekte. Louis Van Rompuy nam sinds 1996 de rol van regelaar en kassier op zich.

Dit jaar mag “De zuiderbond” 4 overwinningen (1 zonale en 3 provinciale) op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2019

Jaar na jaar merken we dat de klasse van duiven er sterk op vooruit is gegaan en dat onze liefhebbers zich perfect kunnen meten met alle andere groten der Belgische duivensport.

Waar het bij de duiven zelf in de goede richting gaat, gaat het bij het zoeken naar medewerkers en vrijwilligers in de minder goede richting. Het blijft moeilijk helpende handen te vinden om een duivenvereniging draaiende te houden.

Dit jaar mag “De zuiderbond” 2 overwinningen (1 nationale en 1 provinciale) op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2020

Is dit het meest vreemde duivenseizoen uit onze geschiedenis geworden? Wie had ooit kunnen denken dat een virus zo’n verstrekkende gevolgen zou hebben voor de wereld. Op vrijdag 15 maart valt het verdict: België gaat in een zware lockdown. Alles wordt aan banden gelegd, alles wordt gesloten, enkel essentiële winkels (supermarkten, bakkers, slagers en apothekers) konden open blijven. Al de rest sluit voor weken. Het sociaal leven valt even voorgoed stil. Vergaderingen & kampioenvieringen werden geannuleerd.

Door de strenge maatregelen werd ook het duivenseizoen uitgesteld. Begin juni was het dan zo ver en kon het duivenseizoen starten met een verkorte vluchtkalender en een aangepast infkorflokaal met plastiek schermen. Er diende ingekorfd te worden op afspraak en dit volgens de welgekende maatregelen (1,5m afstand, handen ontsmetten, dragen van een mondmasker,…).

Ondanks alles maakten we er een topseizoen van. We korfden meer duiven in dan in 2019.

Dit jaar mag “De zuiderbond” 3 overwinningen (2 nationale en 1 zonale) op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

2021

Ook 2021 stond in het teken van de coronapandemie. De maatregelen waren niet meer zo streng als in 2020, maar toch dienden vergaderingen & kampioenvieringen geannuleerd te worden en werd alles in het werk gesteld om veilig in te korven achter plastiek schermen, met het dragen van een mondmasker, het ontsmetten van de handen,…

Ook dit jaar werd er volledig op afspraak gewerkt. Dit werd door vele liefhebbers goed bevonden. Wachtrijen zijn verleden tijd. Het is aangenaam werken voor de vrijwillige medewerkers, de druk van tegen de klok te werken is verdwenen.

Dit jaar mag “De zuiderbond” 6 overwinningen (1 nationale, 1 zonale, 1 interprovinciale en 3 provinciale) op de fondvluchten op zijn palmares schrijven.

Proficiat aan deze liefhebbers die dit verwezenlijkt hebben.

Maar einde duivenseizoen 2021 betekent ook voor onze vereniging einde contract. Na 5 jaren te Muizen (Mechelen) staan we terug voor een stevige uitdaging. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor onze vereniging kan beginnen. Een zoektocht om “u” tegen te zeggen, want vaak ben je als duivenvereniging jammer genoeg niet meer welkom.

2022

6 februari 1922 werd “De Zuiderbond” tussen pot en pint in een Mechels café gesticht.

6 februari 2022: 100 jarig bestaan is een feit.